• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Báo cáo về tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống ma túy

Xem nội dung ở file đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Báo cáo
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 24/06/2019
Ngày hết hạn lấy ý kiến 24/08/2019

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc