• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Xem nội dung ở tệp đính kèm./.
Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Luật
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 02/06/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến 02/08/2020

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc