• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Xem nội dung ở file đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 03/06/2019
Ngày hết hạn lấy ý kiến 03/09/2019

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc