• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Thông tư quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ
Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến
Ngày hết hạn lấy ý kiến 06/01/2018

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc