Giới thiệu văn bản mới

Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định việc thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra của lực lượng Công an nhân dân (CAND); Dự thảo gồm 03 chương 17 điều.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Nghị định gồm 05 chương, 31 điều.
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BCA gồm 05 chương 16 điều quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ (sau đây gọi chung là cơ sở giam giữ phạm nhân) trong Công an nhân dân.
Ngày 19/02/2020, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) với mục đích hoàn thiện hệ thống pháp luật về cư trú bảo đảm phù hợp với chủ trương cải cách hành chính và tiến trình hội nhập, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xu thế hội nhập quốc tế hiện nay…
Để tiếp tục chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Thông tư liên tịch (TTLT) quy định về phối hợp thực hiện trích xuất phạm nhân, học sinh đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử, Bộ Công an đăng tải dự thảo TTLT trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp; Dự thảo này gồm 04 chương 18 điều.
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh do Bộ Công an chủ trì xây dựng chính thức lấy ý kiến góp ý từ ngày 18/02/2020; Dự thảo gồm 03 chương 15 điều.