Giới thiệu văn bản mới

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy do Bộ Công an chủ trì xây dựng để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.
Vừa qua, Bộ Công an đã chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ. Dự thảo Nghị định gồm 4 chương 22 điều.
Vừa qua, Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan tiến hành xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá số 07/2007/QH12.
Mới đây, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự; Dự thảo Luật gồm 4 điều.
Ngày 11/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 142/2017/NĐ-CP gồm 4 chương 70 điều quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.
Ngày 14/12/2017, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Thông tư số 61/2017/TT-BCA quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự. Theo đó, Thông tư gồm 5 điều  áp dụng đối với cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động điều tra hình sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.