Giới thiệu văn bản mới

Ngày 17/3/2016, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 17/2016/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Ngày 4/3/2016, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã ký ban hành Thông tư số 11/2016/TT-BCA quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.
Ngày 16/2/2016, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 08/2016/TT-BCA quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.
Ngày 19/02/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2016/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
Ngày 04/01/2016, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BCA quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông.
Ngày 31/12/2015, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BCA quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Đây là Văn bản hợp nhất Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.