Giới thiệu văn bản mới

Thượng tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký tờ trình trình lên Chính phủ xem xét, thông qua Dự thảo “Nghị định quy định trình tự,thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom,phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ”.
Thực hiện Quyết định số 1123/2011/QĐ-CTN ngày 19/7/2011 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2011, Hội đồng tư vấn đặc xá hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục tiến hành xét đặc xá năm 2011.