Bộ Công an ban hành Thông tư về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Ngày 01/3/2013, Bộ Công an ban hành Thông tư số 11/2013/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/10/2010 và Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 

Một trong những nội dung đáng chú ý theo Thông tư trên, đó là: Cảnh sát giao thông cả nước không được dừng xe đang lưu thông trên đường để kiểm soát, xử lý hành vi không sang tên đổi chủ. Hành vi này sẽ được xác minh, làm rõ thông qua công tác đăng ký, cấp biển số; điều tra, giải quyết tai nạn giao thông; qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; các trường hợp phương tiện bị tạm giữ theo quy định và qua điều tra các vụ án hình sự. Những trường hợp bị phát hiện đã quá 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ mua, bán xe nhưng chưa làm thủ tục sang tên, di chuyển thay đổi đăng ký xe theo quy định sẽ bị xử phạt.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/4/2013. (Xem toàn văn nội dung Thông tư tại mục Văn bản Quy phạm pháp luật).
 

Trung tâm Thông tin báo chí