Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37 quy định các mục tiêu quan trọng do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ

Ngày 21/11/2019, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan do Bộ Công an chủ trì xây dựng đã hoàn thành, gồm 03 điều.

Theo đó, Khoản 5 Điều 1 của dự thảo Nghị định quy định việc sửa đổi Danh mục các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học -  kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ, như sau:

1. Trụ sở Bộ Ngoại giao. 

2. Trụ sở Bộ Công an.

3. Trụ sở Bộ Tài chính. 

4. Trụ sở Bộ Nội vụ.

5. Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

6. Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

7. Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao.

8. Trụ sở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

9. Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.

10. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước Bộ Nội vụ.

11. Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt.

12. Bảo tàng Quốc gia Việt Nam.

13. Trụ sở Đại sứ quán các nước tại Việt Nam.

14. Trụ sở cơ quan lãnh sự các nước tại Việt Nam.

15. Trụ sở cơ quan đại diện các tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc tại Việt Nam.

16. Kho tiền, kim loại quý, đá quý và các tài sản quý hiếm khác được Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý và bảo quản.

17. Trụ sở các nhà máy in, đúc tiền, nơi tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

18. Trung tâm Phát thanh Quốc gia, Trung tâm Âm thanh Đài Tiếng nói Việt Nam tại Hà Nội.

19. Đài phát sóng phát thanh trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam.

20. Cơ quan thường trú trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam tại các khu vực: Đông Bắc, Tây Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, Đồng bằng Sông Cửu Long và tại thành phố Hồ Chí Minh.

21. Đài Truyền hình Việt Nam tại Hà Nội.

22. Đài thu phát sóng truyền hình trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam.

23. Cục Bưu điện Trung ương thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

24. Bưu điện CP16 thuộc Cục Bưu điện Trung ương.

25. Trụ sở Tỉnh ủy, Thành ủy thành phố trực thuộc Trung ương.

26. Trụ sở Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

27. Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

28. Kho tiền Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

29. Đài Phát thanh, Đài Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

30. Tòa nhà thuộc Trung tâm hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có mục tiêu quy định tại mục 25, 26, 27, 28 và 29 Danh mục này.

31. Trạm phát sóng phát thanh, trạm phát sóng truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

32. Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ.

33. Khu di tích Kim Liên, Nghệ An.

34. Quảng trường Hồ Chí Minh, Nghệ An

35. Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Bình Thuận.

36. Nhà máy nước Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

37. Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

38. Công trình Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Toàn văn dự thảo Nghị định được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng./.

 

Văn bản liên quan:
Minh Ngân