Dự thảo Thông tư hướng dẫn về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

Ngày 29/6/2020, Bộ Công an hoàn thành dự thảo Thông tư hướng dẫn về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; Dự thảo gồm 03 chương 12 điều.

 

Theo đó, dự thảo Thông tư này hướng dẫn về thực hiện điều kiện an toàn về PCCC, thiết kế, thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu, kiểm tra an toàn về PCCC, cứu nạn, cứu hộ, trang bị phương tiện, tổ chức hoạt động của lực lượng PCCC; bảo đảm chữa cháy khi xảy ra cháy và trách nhiệm bảo đảm an toàn PCCC đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Áp dụng đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh (sau đây gọi là cơ sở) kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bảo đảm an toàn PCCC đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. 

 

Tại Điều 5 dự thảo Thông tư, thiết kế đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường độc lập cao từ 3 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 1.500 m3 trở lên; trong nhà đa năng có khối tích từ 1.500 m3 trở lên hoặc bố trí từ tầng 3 trở lên trong nhà đa năng… phải bảo đảm có khoảng cách an toàn PCCC với các công trình khác theo quy định của QCVN 06: /BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình (sau đây viết gọn là QCVN 06). Khoảng cách từ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường tới trường học không được nhỏ hơn 100m.

 

Chiều cao lớn nhất cho phép của cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường độc lập phụ thuộc vào bậc chịu lửa và được xác định tương ứng với nhóm các công trình công cộng, nhưng không vượt quá 16 tầng; không được bố trí quá tầng 16 khi cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường nằm trong nhà công năng theo quy chuẩn QCVN 06; cho phép bố trí trong tầng hầm 1 hoặc tầng bán hầm khi tổng diện tích kinh doanh không lớn hơn 300 m2 và có ít nhất 02 lối thoát nạn trực tiếp ra ngoài nhà. Lối thoát nạn của công trình bảo đảm theo quy định của QCVN 06…

 

Khi thiết kế, lắp đặt biển quảng cáo của công trình bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, kết cấu, vật liệu, chiếu sáng được quy định của QCVN 17: /BXD - Quy chuẩn về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời. Vị trí lắp đặt biển quảng cáo không che kín toàn bộ nhà, công trình, che lấp các lối thoát nạn, ban công. Hệ thống chống tụ khói, hệ thống giao thông, bãi đỗ phục vụ cho phương tiện chữa cháy cơ giới hoạt động; hệ thống chữa cháy… đều phải bảo đảm theo các quy định.

 

Ngoài ra, trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương được quy định tại Điều 10 dự thảo, như sau:
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC, các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.
- Hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo đảm an toàn PCCC đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác kiểm tra an toàn về PCCC, tổ chức thực tập phương án chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.
- Thống kê, báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp và cơ quan Công an cấp trên trực tiếp về công tác quản lý PCCC đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường thuộc phạm vi quản lý.
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về PCCC.

 

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng./.

Văn bản liên quan:
Minh An