Dự thảo Thông tư quy định việc khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định việc khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) thay thế Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BCA-BYT ngày 03/11/2009 giữa Bộ Công an và Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe để tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong CAND.

Ảnh minh họa.

Dự thảo Thông tư gồm 05 chương 22 điều quy định việc khám sức khỏe và tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, bao gồm: Kiểm tra sức khỏe, sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe, phúc tra sức khỏe, giám định sức khỏe và phân loại sức khỏe đối với công dân Việt Nam trong độ tuổi để đảm bảo tiêu chuẩn đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

 

Theo đó, đối tượng áp dụng tại dự thảo này, gồm: Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự; Công dân nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu.

 

Tại Điều 6 của dự thảo Thông tư quy định rõ công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND phải đảm bảo 07 chỉ số đặc biệt sau: Không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy; Màu và dạng tóc bình thường; Không bị rối loạn sắc tố da; Không có các vết trổ (xăm) trên da, kể cả phun xăm trên da; Không bấm lỗ tai, lỗ mũi và ở các vị trí khác trên cơ thể để đeo đồ trang sức; Không mắc các bệnh mạn tính, bệnh xã hội; Sẹo lồi co kéo vị trí vùng đầu, mặt và các vùng da hở.

 

Tiêu chuẩn sức khỏe về lâm sàng, cận lâm sàng và tiêu chuẩn thể lực của công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND áp dụng theo quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo dự thảo Thông tư này. Hội đồng khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND chỉ công nhận đủ sức khỏe để tuyển chọn đối với công dân có sức khỏe Loại 1, Loại 2 và đáp ứng được các quy định về chỉ số đặc biệt.

 

Nhiệm vụ cụ thể của cơ quan Công an các cấp, y tế Công an các cấp trong khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND đã nêu rõ tại chương III và IV của dự thảo Thông tư. 

 

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng./.

Văn bản liên quan:
Minh Minh