Dự thảo Thông tư về các biểu mẫu để sử dụng xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của CAND

Bộ Công an vừa dự thảo Thông tư quy định về các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân (CAND); dự thảo Thông tư gồm 6 điều, kèm theo 70 biểu mẫu.

Theo đó, Thông tư này quy định về các biểu mẫu và việc quản lý các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của CAND.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong CAND; tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính của CAND.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng./.

Phú Lộc