Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP quy định các mục tiêu quan trọng do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ

Ngày 09/11/2020, Bộ Công an đã hoàn thành hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan. Hồ sơ dự thảo Nghị định này gồm có dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định.

Ảnh minh họa.

Theo đó, dự thảo Tờ trình cho biết việc xây dựng dự thảo Nghị định này nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Nghị định số 37 và các quy định hiện hành có liên quan đến hoạt động bảo vệ an toàn mục tiêu; đáp ứng những thay đổi về yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ mục tiêu; hệ thống lại danh mục các mục tiêu quan trọng do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ; tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ, thuận lợi cho việc bố trí, lắp đặt vọng gác, các thiết bị phục vụ công tác bảo đảm an toàn cho mục tiêu, tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các mục tiêu quan trọng và bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

 

Bố cục của dự thảo Nghị định gồm 03 điều với 07 nội dung được sửa đổi, bổ sung, trong đó quy định loại mục tiêu gồm có:

- Trụ sở một số cơ quan Bộ, ngành ở Trung ương và cơ quan quan trọng của Đảng, Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam; cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam được Chính phủ cam kết bảo vệ an ninh theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Nơi chứa đựng, lưu giữ tài liệu, tài sản, hiện vật có giá trị đặc biệt quan trọng của Nhà nước;

- Nơi bảo quản vật liệu, chất đặc biệt nguy hiểm đối với con người, môi trường sinh thái;

- Nơi thu, phát sóng phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Khu di tích lịch sử cấp quốc gia; công trình, mục tiêu khoa học - kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội;

- Mục tiêu quan trọng thuộc Bộ Công an quản lý;

- Mục tiêu quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

Đồng thời, dự thảo Nghị định cũng bổ sung những hành vi bị nghiêm cấm như: Vào mục tiêu, vọng gác bảo vệ mục tiêu trái phép; Thả diều, bóng bay, dù bay, tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ khác vào khu vực bên trong mục tiêu được bảo vệ;  Ném gạch, đất, đá, cát hoặc bất cứ vật gì khác vào mục tiêu, vọng gác bảo vệ mục tiêu; Vứt rác hoặc bỏ bất cứ vật gì khác lên tường rào và khu vực liền kề với mục tiêu bảo vệ...
 

Toàn văn dự thảo Nghị định được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng./.
 

Văn bản liên quan:
Minh Ngân