Thông tư quy định về một số điều kiện cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự

Ngày 09/5/2018, Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định tối thiểu cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; Thông tư gồm 3 chương 11 điều.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Thông tư này áp dụng cho các tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; tổ chức, cá nhân có liên quan và cán bộ, chiến sỹ đang công tác trong tổ chức giám định này.
 

Điều 3 của Thông tư quy định, điều kiện cơ sở vật chất cho Viện Khoa học hình sự và các phòng Kỹ thuật hình sự Công an cấp tỉnh được bố trí theo quy định của Nghị định số 18/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân, Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ và Nghị định số 65/2009/NĐ-CP ngày 31/7/2009 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 123/2003/NĐ-CP bao gồm phòng làm việc của lãnh đạo; phòng làm việc của giám định viên; của người giúp việc cho giám định viên; phòng họp; phòng giao ban đơn vị; phòng tiếp khách; phòng hội thảo khoa học. Đối với phòng đặt trang thiết bị phục vụ giám định (phòng máy); phòng thí nghiệm; kho lưu giữ hồ sơ giám định; kho lưu giữ đối tượng giám định sau giám định; nhà bắn thực nghiệm; phòng văn thư, tiếp nhận trưng cầu và trả kết quả giám định…
 

Điều kiện về trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định được quy định tại Điều 5, trong đó bao gồm 10 nhóm thiết bị sau:
 

- Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định dấu vết đường vân;
 

- Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định dấu vết cơ học;
 

- Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định súng, đạn;
 

- Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định tài liệu;
 

- Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định cháy, nổ;
 

- Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định kỹ thuật;
 

- Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định âm thanh;
 

- Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định dấu vết sinh học và giám định ADN;
 

- Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định hóa học, chất ma túy;
 

- Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định kỹ thuật số và điện tử.
 

Điều kiện về máy móc, thiết bị văn phòng, phương tiện đi lại; trách nhiệm đề xuất trang bị; quản lý, sử dụng, khai thác, bảo dưỡng và thanh lý thiết bị được quy định tại Điều 4; Điều 6; Điều 7 của Thông tư.
 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018./.

File đính kèm

Văn bản liên quan:
Phú Lộc