Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân

Ngày 18/2/2019, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BCA, hợp nhất Thông tư quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân.

Theo đó, Thông tư này quy định cụ thể về hình dáng, kích thước, quy cách, ngôn ngữ khác, chất liệu, nội dung thẻ Căn cước công dân và trách nhiệm của Công an các đơn vị trong việc sản xuất, quản lý mẫu thẻ Căn cước công dân.

Xem toàn văn nội dung văn bản ở file đính kèm./.

Văn bản liên quan:
Phú Lộc