• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Văn bản liên quan
  • Tải về
  • In
  • Số ký hiệu: 04/VBHN-BCA
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực

Xem nội dung tại tệp đính kèm./.

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BCA ngày 22/4/2020 hợp nhất Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BCA ngày 22/4/2020 hợp nhất Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Số ký hiệu 04/VBHN-BCA
Loại văn bản Các loại văn bản khác
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Người ký Bộ Trưởng: Tô Lâm
Ngày ban hành 22/04/2020
Trạng thái Còn hiệu lực
Số lượt xem 1128
Số lượt tải 351

Không có văn bản liên quan