Tìm thấy 313 văn bản

Ban hành Chương trình công tác quản lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: 05/02/2021

Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Ngày ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: 01/02/2021

Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2021

Ngày ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: 01/02/2021

Ban hành Kế hoạch theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: 01/02/2021

Quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân

Ngày ban hành: 23/01/2021

Hiệu lực: 23/01/2021

Văn bản hợp nhất Thông tư quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân

Ngày ban hành: 12/01/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: 20/02/2021

Quy định biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

Ngày ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: 20/02/2021