Tìm thấy 140 văn bản

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ.

Ngày ban hành: 25/06/2018

Hiệu lực: 10/08/2018

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày ban hành: 30/05/2018

Hiệu lực: 15/07/2018

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Ngày ban hành: 16/05/2018

Hiệu lực: 01/07/2018

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Ngày ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: 01/07/2018

Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

Ngày ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: 15/05/2018

Nghị định quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước

Ngày ban hành: 23/02/2018

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Ngày ban hành: 11/12/2017

Quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự

Ngày ban hành: 16/11/2017