Tìm thấy 159 văn bản

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

Ngày ban hành: 05/03/2020

Hiệu lực: 01/05/2020

Ngày ban hành: 05/03/2020

Hiệu lực: 05/03/2020

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày ban hành: 28/02/2020

Hiệu lực: 01/07/2020

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Ngày ban hành: 24/02/2020

Hiệu lực: 24/02/2020

Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Ngày ban hành: 12/02/2020

Hiệu lực: 31/03/2020

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Ngày ban hành: 03/02/2020

Hiệu lực: 20/03/2020

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

Ngày ban hành: 03/02/2020

Hiệu lực: 15/04/2020

Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Ngày ban hành: 17/01/2020

Hiệu lực: 01/04/2020