Tìm thấy 172 văn bản

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Ngày ban hành: 08/11/2021

Hiệu lực: 23/12/2021

Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú

Ngày ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: 01/07/2021

Nghị định quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Ngày ban hành: 25/06/2021

Hiệu lực: 01/07/2021

Quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy

Ngày ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: 16/05/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan

Ngày ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: 15/05/2021

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Ngày ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: 01/06/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân

Ngày ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: 14/05/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân

Ngày ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: 20/05/2021