Tìm thấy 147 văn bản

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày ban hành: 28/02/2020

Hiệu lực: 01/07/2020

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Ngày ban hành: 24/02/2020

Hiệu lực: 24/02/2020

Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Ngày ban hành: 12/02/2020

Hiệu lực: 31/03/2020

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Ngày ban hành: 03/02/2020

Hiệu lực: 20/03/2020

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

Ngày ban hành: 03/02/2020

Hiệu lực: 15/04/2020

Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Ngày ban hành: 17/01/2020

Hiệu lực: 01/04/2020

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Ngày ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: 01/01/2020

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

Ngày ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: 15/10/2019