Tìm thấy 238 văn bản

Ngày ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: 22/01/2022

Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng của Công an nhân dân

Ngày ban hành: 01/12/2021

Hiệu lực: 15/01/2022

Thông tư bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, liên tịch ban hành

Ngày ban hành: 15/11/2021

Hiệu lực: 15/11/2021

Ngày ban hành: 22/10/2021

Hiệu lực: 06/12/2021

Thông tư quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 20/10/2021

Hiệu lực: 03/12/2021

Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ngày ban hành: 06/08/2021

Hiệu lực: 20/09/2021

Thông tư quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan

Ngày ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: 14/08/2021

Ngày ban hành: 15/05/2021

Hiệu lực: 01/07/2021