Tìm thấy 193 văn bản

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng trong CAND, Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày ban hành: 27/04/2011

Thông tư quy định chế độ tang lễ trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 26/04/2011

Thông tư quy định chi tiết thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

Ngày ban hành: 20/04/2011

Thông tư quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma tuý

Ngày ban hành: 25/03/2011

Thông tư quy định về công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 13/12/2010

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ/CP ngày 25/4/2010 về cư trú

Ngày ban hành: 30/11/2010

Thông tư quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Ngày ban hành: 05/10/2010

Thông tư quy định việc cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường sắt

Ngày ban hành: 29/07/2010