Tìm thấy 182 văn bản

Thông tư quy định biện pháp thực hiện bảo hiểm y tế với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân

Ngày ban hành: 25/10/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Ngày ban hành: 25/10/2016

Thông tư quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Ngày ban hành: 12/10/2016

Thông tư quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 129/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2015.

Ngày ban hành: 28/09/2016

Thông tư quy định công tác của Giáo viên chủ nhiệm ở trường giáo dưỡng

Ngày ban hành: 11/07/2016

Thông tư quy định công tác của Cảnh sát quản giáo ở cơ sở giáo dục bắt buộc

Ngày ban hành: 11/07/2016

Thông tư hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam

Ngày ban hành: 06/07/2016

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Ngày ban hành: 05/07/2016