Tìm thấy 182 văn bản

Quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Ngày ban hành: 02/07/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL

Ngày ban hành: 29/06/2016

Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 24/06/2016

Thông tư quy định về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân

Ngày ban hành: 16/03/2016

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2012/TT-BCA ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 15/03/2016

Thông tư quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân

Ngày ban hành: 10/03/2016

Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Ngày ban hành: 04/03/2016

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-BTC ngày 19/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 23/02/2016