Tìm thấy 16 văn bản

Quyết định Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Ngày ban hành: 04/05/2013

Về việc thành lập, quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm

Ngày ban hành: 01/11/2012

Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy

Ngày ban hành: 15/10/2012

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Ngày ban hành: 22/07/2011

Quyết định về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011-2015

Ngày ban hành: 22/07/2011

Quyết định Phê duyệt Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015

Ngày ban hành: 22/07/2011

Quyết định Phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong Công an nhân dân đến năm 2020

Ngày ban hành: 22/07/2011

Quyết định quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ CAND tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong CAND đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương

Ngày ban hành: 20/08/2010