• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Văn bản liên quan
  • Tải về
  • In
  • Số ký hiệu: số 1944/QĐ-TTg
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/11/2021

Xem nội dung ở tệp đính kèm./.

 

Quyết định phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu số 1944/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Phạm Bình Minh
Ngày ban hành 18/11/2021
Ngày hiệu lực 18/11/2021
Trạng thái Còn hiệu lực
Số lượt xem 842
Số lượt tải 185

Không có văn bản liên quan