Tài liệu phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trong CAND

Thực hiện Quyết định số 406/QĐ-BCA-V03 ngày 18/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, vừa qua, Bộ Công an đã tổ chức biên soạn Tài liệu phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trong Công an nhân dân.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu nội dung của Bộ Tài liệu này (được đính kèm dưới đây) để Công an các đơn vị, địa phương phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác công an.

Văn bản liên quan:
Phú Lộc