Dự thảo Báo cáo về tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống ma túy

Vừa qua, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống ma túy và dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

02 Dự thảo nêu trên được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng.

Văn bản liên quan:
Phú Lộc