Dự thảo đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý, sử dụng pháo

Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành Dự thảo đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý, sử dụng pháo để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm tạo hành lang pháp lý cho lực lượng chức năng trong việc quản lý, sử dụng pháo, đặc biệt là xử lý hình sự đối với hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ...

Ảnh minh họa.

Dự thảo đề nghị xây dựng Nghị định gồm có: dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2019 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng pháo; dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng pháo.

 

Theo đó, dự thảo Tờ trình cho biết, sau hơn 10 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 36, công tác quản lý, sử dụng pháo đã đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể như: Các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép cơ bản đã được kiểm soát, ngăn chặn, kiềm chế; nhận thức, ý thức chấp hành của nhân dân về công tác này đã được nâng lên rõ rệt; tình trạng đốt pháo tràn lan, đốt pháo trên đường giao thông, khu dân cư được ngăn chặn kịp thời, nhiều địa phương vào thời điểm giao thừa không có tiếng pháo nổ; các địa điểm được phép bắn pháo hoa được đảm bảo an toàn tuyệt đối, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân trong không khí đón năm mới; hoạt động đấu tranh phòng, chống sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được đẩy mạnh. 

 

Ngoài ra, các lực lượng chức năng đã vận động nhân dân giao nộp được: 29.733,28kg; phát hiện, bắt giữ 19.229 vụ, 23.703 đối tượng, thu hơn 369 tấn pháo các loại. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm tổ chức triển khai thực hiện, Nghị định số 36 đã bộc lộ những hạn chế, bất cập đòi hỏi phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác trong tình hình mới... 

 

Vì vậy, Bộ Công an dự kiến trình Chính phủ xem xét cho ý kiến và thông qua Nghị định về quản lý, sử dụng pháo vào Quý IV/2020, thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Dự thảo Nghị định sẽ gồm 4 chương 28 điều quy định về quản lý, sử dụng pháo và pháo hiệu; nguyên tắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng pháo nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

 

Toàn văn Dự thảo đề nghị xây dựng Nghị định được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng./.

Văn bản liên quan:
Minh Ngân