Giới thiệu văn bản mới

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam; Nghị định gồm 05 chương 39 điều.
Mới đây, Nghị định số 31/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính đã được ban hành. Nghị định gồm 03 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2020.
Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Nghị định gồm 05 chương 57 điều; có hiệu lực từ ngày 25/5/2020.
Ngày 17/4/2020, Bộ Công an ban hành Thông tư số 38/2020/TT-BCA quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân; Thông tư gồm 18 điều 03 chương.
Ngày 15/4/2020, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử chính thức có hiệu lực; Nghị định gồm 124 điều 09 chương.
Ngày 14/4/2020, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến góp ý về dự thảo Luật Phòng, chống ma tuý với mục đích quản lý tốt người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần ngăn chặn, đấu tranh từng bước loại trừ tệ nạn ma túy, tội phạm ma túy ra khỏi đời sống xã hội…