• Thủ tục hành chính

Thủ tục Trình báo mất thẻ ABTC
Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ (đơn trình báo mất thẻ ABTC) theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ:

1. Công dân Việt Nam bị mất thẻ ABTC ở trong nước thực hiện việc trình báo mất thẻ ABTC tại một trong ba trụ sở làm việc của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an:

a) 44-46 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

b) 254 Nguyễn Trãi, Q.1, TP Hồ Chí Minh.

c) 7 Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ và chủ nhật).

3. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ kiểm tra, bổ sung lại.

Cách thức thực hiện + Trực tiếp nộp hồ sơ: Người bị mất thẻ ABTC trực tiếp nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Khi đến nộp hồ sơ phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân còn giá trị sử dụng để kiểm tra, đối chiếu. + Ủy thác nộp hồ sơ: Người bị mất thẻ ABTC ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi mình đang làm việc trình báo về việc bị mất thẻ ABTC.
Thành phần số lượng hồ sơ

+ 01 đơn trình báo mất thẻ ABTC (mẫu X09).

+ Văn bản ủy thác về việc trình báo mất thẻ ABTC của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi doanh nhân đang làm việc (đối với trường hợp ủy thác nộp hồ sơ).

Thời hạn giải quyết Chưa quy định cụ thể.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức.
Cơ quan thực hiện Cục quản lý xuất nhập cảnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Xác nhận của Cục Quản lý xuất nhập cảnh về việc đã tiếp nhận đơn trình báo mất thẻ ABTC
Lệ phí Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 Mẫu đơn trình báo mất thẻ ABTC (mẫu X09).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Công dân Việt Nam bị mất thẻ ABTC ở trong nước.

Cơ sở pháp lý

+ Quyết định 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

+ Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg ngày 29/10/2015, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính.

+ Thông tư số 28/2016/TT-BCA ngày 05/7/2016 của Bộ Công an, hướng dẫn thực hiện Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC.