Xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

22/02/2024
Lượt xem:300
Sáng 22/02/2024, Đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 và công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.
Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an.
 
Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai; các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh Lào Cai… 
 
Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã triển khai nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế, đối ngoại, an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. 
 
Toàn cảnh buổi làm việc.

 

Nổi bật, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 30/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI. Riêng trong năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 5,11%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt 9.399 tỷ đồng. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch được coi trọng; quốc phòng, ANTT tiếp tục được giữ vững, quan hệ đối ngoại của tỉnh được mở rộng…
 
Trên lĩnh vực bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng chống tội phạm, Đảng ủy CATW và Tỉnh ủy Lào Cai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo đảm ANTT, do vậy, an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các địa bàn chiến lược, các sự kiện quan trọng, đoàn khách quốc tế, các mục tiêu, công trình trọng điểm, không để bị động, bất ngờ. Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nhằm kiềm chế, kéo giảm tội phạm; không để hình thành băng, ổ, nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động lộng hành, tỷ lệ khám phá các vụ án hình sự đều đạt, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.
 
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

 

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh, Đảng ủy CATW và Tỉnh ủy Lào Cai thường xuyên trao đổi, phối hợp thực hiện các nội dung về công tác đảng, công tác chính trị, công tác kiểm tra, giám sát và công tác tổ chức, cán bộ theo Quy định số 192 của Bộ Chính trị; Quyết định số 90, Quyết định số 17 của Ban Bí thư; đặc biệt, đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện rất có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.
 
Thay mặt Đảng ủy CATW, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, từ những kết quả nêu trên, có thể khẳng định, sự phối hợp thường xuyên, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ CATW, Bộ Công an và Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai thời gian qua là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của tỉnh. 
 
Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Tỉnh ủy Lào Cai tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2024 - được coi là năm tăng tốc, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ, nhất là phương hướng chung được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI là: “Xây dựng Lào Cai phát triển toàn diện, trở thành trung tâm, cầu nối giao thương kinh tế, đối ngoại giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc; đến năm 2025 Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, miền núi phía Bắc; năm 2030 Lào Cai trở thành tỉnh khá của cả nước; năm 2045 là tỉnh phát triển của cả nước”. 
 
Bộ trưởng Tô Lâm trao quà tặng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.
 
Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Tập trung quyết liệt các biện pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực. Quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chú trọng, quan tâm thực hiện tốt công tác xoá đói, giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội…

Đối với công tác bảo đảm ANTT trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, mục tiêu cao nhất, bao trùm nhất đó là: “Bất luận trong tình huống nào cũng phải giữ vững thế chủ động chiến lược, bảo đảm vững chắc ANTT, không để bị động, bất ngờ, tuyệt đối không để xảy ra khủng bố, phá hoại, gây rối ANTT, bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”... Chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm theo hướng kết hợp nhuần nhuyễn giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, quyết tâm thực hiện cho bằng được mục tiêu kéo giảm tội phạm một cách căn bản, bền vững…

Đồng chí Bộ trưởng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Quyết định số 90 của Ban Bí thư, trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và Đề án xây dựng lực lượng Công an tỉnh Lào Cai thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

 Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại buổi làm việc.
 
 
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia của Đoàn công tác, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch trong năm 2024 và những năm tiếp theo, nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. 
 
Bộ trưởng Tô Lâm; Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng các đại biểu dự buổi làm việc.
Phan Anh
Tìm kiếm