Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ ngày 15/01 – 20/01/2024

20/01/2024
Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác hồ sơ nghiệp vụ; Tăng cường phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong phòng chống ma túy; Đặc biệt quan tâm quản lý người nghiện, có giải pháp đối với từng người nghiện… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của lãnh đạo Bộ Công an trong tuần từ ngày 15/01 – 20/01/2024.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác hồ sơ nghiệp vụ

Đây là nội dung được lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2023 và triển khai chương trình công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân (CAND) năm 2024 diễn ra ngày 17/01/2024, tại Hà Nội.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các đại biểu dự Hội nghị.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2023 và triển khai chương trình công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân năm 2024.


Lãnh đạo Bộ cũng yêu cầu, lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ sớm hoàn thiện hệ thống dữ liệu hồ sơ nghiệp vụ, kết nối với các đơn vị, địa phương để bảo đảm thông tin thông suốt, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ tra cứu thông tin, phục vụ kịp thời yêu cầu công tác nghiệp vụ. Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò hướng dẫn các lực lượng thực hiện công tác hồ sơ bảo đảm công tác hồ sơ tạo thuận lợi, phục vụ có hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ, mọi mặt công tác của các đơn vị. 

Mặt khác, phải tập trung làm sạch các nguồn dữ liệu hồ sơ nghiệp vụ CAND, đồng bộ dữ liệu để bảo đảm phục vụ có hiệu quả công tác chỉ huy, chỉ đạo của lãnh đạo Công an các cấp và mục tiêu chuyển đổi số của Bộ Công an trong năm 2024. Đồng thời, coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng. Quan tâm thực hiện đầy đủ, bảo đảm chế độ chính sách cho cán bộ làm công tác hồ sơ nghiệp vụ… Xem thêm

Tăng cường phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong phòng, chống ma túy

Chiều 19/01/2024, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Công an – Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024 – 2030.

Theo đó, Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cùng phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên. Xây dựng và hình thành kỹ năng phòng, chống, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên. Phối hợp đưa nội dung pháp luật về phòng, chống ma túy vào chương trình giáo dục chính khóa, ngoại khóa ở tất cả các cấp học. Phối hợp triển khai các phương án, kế hoạch phối hợp phòng, chống ma túy, bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực xung quanh trường học…

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Thứ trưởng Ngô Thị Minh ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Công an – Bộ Giáo dục và Đào tạo trong phòng chống ma túy.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Thứ trưởng Ngô Thị Minh ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Công an – Bộ Giáo dục và Đào tạo trong phòng, chống ma túy.


Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị, ngay sau Lễ ký kết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) hướng dẫn các đơn vị thuộc ngành dọc của Công an xây dựng kế hoạch và quy chế phối hợp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Lưu ý kế hoạch ở từng khu vực, từng địa phương phải căn cứ vào đặc điểm, tình hình của khu vực, địa phương đó để có thông tin, cách thức tuyên truyền cho phù hợp, linh hoạt, hiệu quả nhất. Đồng thời, hai Bên phải thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin, báo cáo, sơ kết, đánh giá kết quả Chương trình phối hợp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại các đơn vị, địa phương… Xem thêm 

Đặc biệt quan tâm quản lý người nghiện, có giải pháp đối với từng người nghiện

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia ngày 17/01/2024, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, lực lượng Công an các địa phương, đặc biệt là ở phường, xã cần đặc biệt quan tâm quản lý người nghiện, lập hồ sơ, có các phân công, giải pháp đối với từng người nghiện, từng người bị "ngáo đá", từng người bị tâm thần... 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Hội nghị.


Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2024, các Ban Chỉ đạo của các tỉnh, thành phố chỉ đạo các huyện, xã cần tăng cường rà soát đối với hoạt động tội phạm có tổ chức như tội phạm tín dụng đen, các hoạt động vi phạm về pháo nổ; đồng thời kiểm soát bảo đảm an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết… Xem thêm 

*Cũng trong tuần qua, lãnh đạo Bộ Công an đã dự và chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác của Công an một số đơn vị (Văn phòng Bộ Công an, Cục Đối ngoại, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp). 

Phát biểu giao nhiệm vụ năm 2024, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu, các đơn vị tiếp tục bám sát các mục tiêu, nội dung Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương; Chỉ thị của đồng chí Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác năm 2024 và Kết luận của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2024. Làm tốt công tác tham mưu chiến lược, bảo đảm đúng, trúng, chắc, sâu, sát và kịp thời. Tham mưu, điều phối, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản một cách bài bản, khoa học, xuyên suốt, có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượngXem thêm 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Văn phòng Bộ Công an.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Văn phòng Bộ Công an.


Gắn công tác đối ngoại của CAND với chiến lược đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Chủ động nắm tình hình, đánh giá chính sách của các nước, nhất là các nước lớn, từ đó nghiên cứu và dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các giải pháp ứng phó hiệu quả với các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống, diễn biến, xu hướng mới nổi lênXem thêm 

Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, lập hồ sơ đề nghị xây dựng các dự án luật phù hợp với thực tiễn để báo cáo các cấp có thẩm quyền đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội và tiến hành xây dựng, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua trong các năm 2024, 2025… Xem thêm 

* Trong tuần, Bộ Công an cũng tổ chức lấy ý kiến rộng rãi 02 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống báo cháy; Chất chữa cháy và Chất tạo bọt chữa cháy để bảo đảm chất lượng và tuân thủ quy trình xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy của lực lượng Công an... Xem thêm

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website