Hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác sẽ bị xử lý như thế nào?

Người gửi: Hoàng An

Bộ Công an cho tôi hỏi, hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác sẽ bị xử lý như thế nào?

Ngày hỏi: 02/12/2022 - Lượt xem: 357

Câu trả lời

Tại Điều 155 Bộ luật Hình sự quy định về  “Tội làm nhục người khác” như sau:
 
1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.
 
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:
 
a) Phạm tội 02 lần trở lên;
 
b) Đối với 02 người trở lên;
 
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 
d) Đối với người đang thi hành công vụ;
 
đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình;
 
e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;
 
g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%.
 
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:
 
a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;
 
b) Làm nạn nhân tự sát.
 
4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Người trả lời: Bộ Công an