• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử (dự thảo)

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 31/01/2024
Ngày hết hạn lấy ý kiến 31/03/2024

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc