Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc

Năm sinh: 1964
Dân tộc: Kinh
Quê quán: huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

 

Giới thiệu
Liên kết Website