Hỏi đáp trực tuyến

Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về PCCC khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt

Người gửi: Nguyễn Quang Phong

 

Công ty của tôi nằm trong diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (PCCC), tuy nhiên công ty đã đi vào hoạt động từ năm 2009 nhưng chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC. Cán bộ kiểm tra an toàn PCCC có yêu cầu công ty tôi xuất trình hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về PCCC nhưng hiện tại chúng tôi không có. Vậy trường hợp của công ty tôi phải làm như thế nào để thực hiện được thủ tục trên và có bị xử phạt không?

 

Ngày hỏi: 04/04/2018 Lượt xem: 7870

Câu trả lời

- Trường hợp công ty thuộc danh mục dự án, công trình do cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm duyệt thiết kế về PCCC (Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC) hoạt động từ năm 2009 nhưng chưa được thẩm duyệt, phải thực hiện theo các quy định tại Điều 13, Điều 15 và Điều 17 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

- Căn cứ quy định tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn, xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình; Công ty sẽ bị xử phạt vì đã vi phạm các quy định tại Điểm a Khoản 5 và Khoản 6 Điều 36 đối với hành vi tổ chức thi công, xây dựng công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về PCCC khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC và đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC.

Người trả lời: Bộ Công an