Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Cao Bằng

05/03/2021

STT

TÊN CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THỜI GIAN

LÀM VIỆC

Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

 1.  

Công an TP Cao Bằng

Số nhà 004, đường Hoàng Như, thành phố Cao Bằng

0692409329

Giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6

 1.  

Công an huyện Hạ Lang

Đoỏng Đeng, Thanh Nhật, Hạ Lang, Cao Bằng

02063.830.849

 1.  

Công an huyện Quảng Uyên

Phố Hòa Trung, Thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

02063 820 767

 1.  

Công an huyện Trùng Khánh

Tổ dân phố 1, thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh

02063 826 219

 1.  

Công an huyện Bảo Lạc

Tổ dân phố 2, Thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

0968.073.934

 1.  

Công an huyện Bảo Lâm

Khu 3, thị trấn Pác Miầu, Bảo Lâm, Cao Bằng

02063 885 184

 1.  

Công an huyện Nguyên Bình

Tổ dân phố 2, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình

02063 872 499

 1.  

Công an huyện Thạch An

Chang khuyên, Thị trấn Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng

02063 840 777

 1.  

Công an huyện Trà Lĩnh

Xóm Khuổi Luông, Cao Chương, Trà Lĩnh

02063 880 789

 1.  

Công an huyện Thông Nông

Thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông

02063 552 113

 1.  

Công an huyện Hà Quảng

Tổ Xuân Lộc, thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng

 

 1.  

Công an huyện Hòa An

Tổ 1, Hoằng Bó, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An

02063 860 116

 1.  

Công an huyện Phục Hòa

Thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa

02063 822 469

 1.  

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Số 100 phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng

02063 852 981

Quản lý xuất nhập cảnh

 1.  

Đội Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

Số 54, Kim Đồng, tổ 32, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng

02063 852 940

Giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

 1.  

Phòng Cảnh sát giao thông

Tổ 7, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng

02063.952.212

Giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6

 1.  

Công an huyện Hòa An

Tổ 1 Hoằng Bó, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An

02063.861.499

 1.  

Công an huyện Bảo Lạc

Tổ dân phố 2, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc

02063.870.213

 1.  

Công an huyện Quảng Uyên

Phố Hòa Trung, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên

02063.820.117

 1.  

Công an huyện Trùng Khánh

Tổ 1, thị trấnTrùng Khánh, huyện Trùng Khánh

02063.826.115

Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Liên kết