Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Kiên Giang

25/03/2021

STT

TÊN CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THỜI GIAN

LÀM VIỆC

Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

01.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Số 04 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá

0693.680.233

Sáng: 7h00 - 11h00

Chiều: 13h00 - 17h00

(từ Thứ 2 đến Thứ 7)

02.

Công an thành phố Rạch Giá

Số 02-04 Mậu Thân, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá

02973.948.528

03.

Công an huyện An Biên

Thị Trấn Thứ Ba, huyện An Biên

02973.510.931

04.

Công an huyện Giang Thành

Ấp Khánh Hòa, Tân Khánh Hòa, Giang Thành

02973.760.718

05.

Công an huyện Châu Thành

Thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành

02973.619.371

06.

Công an huyện U Minh Thượng

Ấp Công Sự, An Minh, U Minh Thượng

02973.522.112

07.

Công an huyện Gò Quao

Khu phố Phước Hưng 1, thị trấn Gò Quao

02973.660.961

08.

Công an huyện Kiên Hải

Số 2, ấp 1, xã Hòn Tre, Kiên Hải

02973.680.450

09.

Công an thành phố Hà Tiên

Số 5, khu phố 2, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên

02973.959.116

10.

Công an huyện Kiên Lương

Khu phố Kiên Tân, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương

02973.750.076

11.

Công an huyện Vĩnh Thuận

Khu phố Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận

02973.829.183

12.

Công an huyện An Minh

Khu phố 2, thị trấn Thứ Mười Một, huyện An Minh

 

13

Công an huyện Hòn Đất

Khu phố Đường Hòn, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất

02973.785.599

14.

Công an huyện Giồng Riềng

Khu phố Nội Ô, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng

02973.654.540

15

Công an huyện Tân Hiệp

Khu phố B, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp

02973.727.885

16

Công an thành phố Phú Quốc

Số 07, đường Nguyễn Du, khu phố 2, thị trấn Dương Đông, TP Phú Quốc

02973.847.816

Quản lý xuất nhập cảnh

17

Phòng quản lý xuất nhập cảnh

Số 11 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

02973.862.363

Sáng: 7h00 - 11h00

Chiều: 13h00 - 17h00

(từ Thứ 2 đến Thứ 7)

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

18

Phòng Cảnh sát giao thông

836A Nguyễn Trung Trực, An Hòa, thành phố Rạch Giá

02973.862.024

Sáng: 7h00 - 11h00

Chiều: 13h00 - 17h00

(từ Thứ 2 đến Thứ 6)

 

19

Công an thành phố Rạch Giá

Số 02-04 Mậu Thân, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá

02973.870.606

20

Công an huyện An Biên

Thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên

02973.519.061

21

Công an huyện Giang Thành

Ấp Khánh Hòa, Tân Khánh Hòa, Giang Thành

02973.760.719

22

Công an huyện Châu Thành

Thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành

 

23

Công an huyện U Minh Thượng

Ấp Công Sự, An Minh, U Minh Thượng

02973.883.833

Sáng: 7h00 - 11h00

Chiều: 13h00 - 17h00

 (Thứ 3, Thứ 5)

24

Công an huyện Gò Quao

Khu phố Phước Hưng 1, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao

02973.824.823

Sáng: 7h00 - 11h00

Chiều: 13h00 - 17h00

 (Thứ 3, Thứ 4, Thứ 6)

 

25

Công an huyện Kiên Hải

Số 2, ấp 1, xã Hòn Tre, Kiên Hải

02973.680.477

26

Công an thành phố Hà Tiên

Số 5, khu phố 2, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên

02973.851.573

Sáng: 7h00 - 11h00

Chiều: 13h00 - 17h00

(từ Thứ 2 đến Thứ 6)

27

Công an huyện Kiên Lương

Khu phố Kiên Tân, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương

02973.751.747

28

Công an huyện Vĩnh Thuận

Khu phố Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận

02973.603.839

29

Công an huyện An Minh

Khu phố 2, thị trấn Thứ Mười Một, huyện An Minh

02973.885.131

Sáng: 7h00 - 11h00

Chiều: 13h00 - 17h00

 (Thứ3, Thứ 5)

30

Công an huyện Hòn Đất

Khu phố Đường Hòn, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất

02973.850.455

Sáng: 7h00 - 11h00

Chiều: 13h00 - 17h00

(từ Thứ 2 đến Thứ 6)

31

Công an huyện Giồng Riềng

Khu phố Nội Ô, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng

02973.654.538

32

Công an huyện Tân Hiệp

Khu phố B, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp

02973.834.919

33

Công an thành phố Phú Quốc

06 Bạch Đằng, thị trấn Dương Đông, TP Phú Quốc

02973.983.277

Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Liên kết