Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Lâm Đồng

25/03/2021

STT

TÊN CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THỜI GIAN
 LÀM VIỆC

Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

1

Công an TP Đà Lạt

Trung tâm hành chính TP Đà Lạt – 02 Trần Nhân Tông, Phường 8, TP Đà Lạt

06933.449.717

Từ Thứ 2 - Thứ 6
Sáng: 07h00' – 11h30
Chiều: 13h30' – 17h00'

2

Công an TP Bảo Lộc


Số 01 Kim Đồng, Phường 1, TP Bảo Lộc

02633.710.781

Từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7
Sáng: 07h00' – 11h30
Chiều: 13h30' – 17h00'

3

Công an huyện Bảo Lâm

Số 12 Nguyễn Tất Thành, Tổ 9, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm

02633.961.779

Thứ 2 đến Thứ 6
Sáng: 07h00' – 11h30'
Chiều: 13h30' – 16h30'

4

Công an huyện Đức Trọng

Tổ 23, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng

02633.652.346

Sáng Thứ 2, ngày Thứ 3, sáng Thứ 7 hàng tuần
Sáng: 07h00' – 11h30'
Chiều: 13h30' – 17h00'

5

Công an huyện Di Linh


Đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Di Linh,
huyện Di Linh

02633.767.636

Thứ 3, Thứ 4 và sáng Thứ 7 hàng tuần
Sáng: 07h00' – 11h30'
Chiều: 13h30' – 17h00'

6

Công an huyện Lâm Hà

Tổ dân phố Bồ Liêng, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà

02633.685.941

Thứ 2 đến Thứ 6
Sáng: 07h00' – 11h30'
Chiều: 13h30' – 17h00'

7

Công an huyện Đơn Dương

Số 12 Trần Phú, thị trấn Thạnh Mỹ,
 huyện Đơn Dương

02633.847.947

Thứ 3, sáng Thứ 7
Sáng: 07h00' – 11h30' Chiều: 13h30' – 17h00'

8

Công an huyện Lạc Dương

Số 2 Phạm Hùng, thị trấn Lạc Dương,
huyện Lạc Dương

02633.839.741

Thứ 2 , Thứ 4
Sáng: 07h – 11h30'

Chiều: 13h30' – 17h00'

9

Công an huyện Đạ Huoai

Tổ dân phố 6, thị trấn Madaguoi, Đạ Huoai

02633.939.119

Ngày thứ 5 và sáng thứ 7 hàng tuần
Sáng: 07h00' – 11h30' Chiều: 13h30' – 17h00'

10

Công an huyện Đạ Tẻh

Tổ dân phố 1C, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh

02633.883.517

Thứ 3, Thứ 5, sáng Thứ 7
Sáng: 07h00' – 11h30' Chiều: 13h30' – 17h00'

11

Công an huyện Cát Tiên

Tổ dân phố 6, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên

02633.888.898

Thứ 4, sáng Thứ 7 hàng tuần
Sáng: 07h00' – 11h30'            Chiều: 13h30' – 17h00'

12

Công an huyện Đam Rông

Thôn 1, xã Rô Men, Đam Rông

02633.616.333

Thứ 3 hàng tuần
Sáng: 07h00' – 11h30'            Chiều: 13h30' – 17h00'

Quản lý xuất nhập cảnh

1

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh

Số 31 Trần Bình Trọng, Phường 5,
TP Đà Lạt

0693.449.273

Thứ 2 đến sáng Thứ 7
Sáng: 7h30-11h30      Chiều:13h30-17h00

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

1

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh

26 Hùng Vương, Phường 10, TP Đà Lạt

02633.701.192

từ Thứ 2 đến Thứ 6
Sáng: 7h00' đến 11h30'
Chiều: 13h30' đến 17h00'

2

Công an TP Bảo Lộc

Số 01 Kim Đồng, Phường 1, TP Bảo Lộc

02633.710.254

Từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7
Sáng: 7h00' đến 11h30'
Chiều: 13h30' đến 17h00'

3

Công an huyện Đức Trọng

Tổ 23 thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng

02633.503.427

Thứ 5 hàng tuần
Sáng: 7h đến 11h30
Chiều: 13h30 đến 17h00'

4

Công an huyện Lâm Hà

Tổ dân phố Bồ Liêng, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà

02633.685.943

Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần
Sáng: 7h00' đến 11h30'
Chiểu: 13h30' đến 17h00'

5

Công an huyện Di Linh

Đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh

02633.870.656

Thứ 3, Thứ 5, sáng Thứ 7
Sáng: 7h30' đến 11h00'
Chiểu: 13h30' đến 16h30'

6

Công an huyện Đơn Dương

Số 12 Trần Phú, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương

02633.621.888

Thứ 5, sáng Thứ 7
Sáng: 7h30 đến 11h00'
Chiều: 13h30' đến 16h30'

7

Công an huyện Lạc Dương

Số 2 Phạm Hùng, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương

02633.839.741

Thứ 3 hàng tuần
Sáng: 7h00' đến 11h30'
Chiều: 13h30' đến 17h00'

8

Công an huyện Bảo Lâm

số 12 Nguyễn Tất Thành, Tổ 9, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm

02633.877.829

Thứ 2 đến Thứ 6
Sáng: 7h00' đến 11h30'
Chiều: 13h30' đến 16h30'

9

Công an huyện Đạ Huoai

Tổ dân phố 6, thị trấn Madaguoi, Đạ Huoai

02633875705

Thứ 4 và sáng thứ 7 hàng tuần
Sáng: 7h00' đến 11h30'
Chiều: 13h30' đến 17h00'

10

Công an huyện Đạ Tẻh

Tổ dân phố 1C, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh

02633.880.369

Chiều Thứ 3, sáng Thứ 5 hàng tuần
Sáng: 7h00' đến 11h30'
Chiều: 13h30' đến 17h00'

11

Công an huyện Cát Tiên

Tổ dân phố 6, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

02633.884.368

Từ Thứ 2 đến Thứ 6
Sáng: 7h00' đến 11h30'
Chiều: 13h30' đến 17h00'

12


Công an huyện Đam Rông

Thôn 1, xã Rô Men, Đam Rông

02633.698.389

 
Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Liên kết