Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Tây Ninh

29/03/2021

STT

TÊN CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THỜI GIAN

LÀM VIỆC

Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

 1.  

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh

069.3531436

Thứ 2 đến Thứ 6:

Sáng: 7h00-11h30;

Chiều: 13h30-17h00.

 1.  

Công an huyện Hòa Thành

Khu phố 4, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành

02763.841013

Thứ 4 và thứ 6:

Sáng: 7h00-11h30;

Chiều: 13h30-17h00.

 1.  

Công an thành phố Tây Ninh

Khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh

0276.3822105

Thứ 2 đến Thứ 6:

Sáng: 7h00-11h30;

Chiều: 13h30-17h00.

 1.  

Công an huyện Dương Minh Châu

Khu phố 2, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu

02763.720145

Thứ 2,3,4:

Sáng: 7h00-11h30;

Chiều: 13h30-17h00.

 1.  

Công an huyện Tân Biên

Khu phố 7, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên

02763.874528

Thứ 2 đến Thứ 6:

Sáng: 7h00-11h30;

Chiều: 13h30-17h00.

 1.  

Công an huyện Tân Châu

Khu phố 4, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu

02763.730505

Thứ 3, 4, 5:

Sáng: 7h00-11h30;

Chiều: 13h30-17h00.

 1.  

Công an huyện Trảng Bàng

Khu phố Lộc An, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng

02763.883496

Thứ 2, 3, 4, 6:

Sáng: 7h00-11h30;

Chiều: 13h30-17h00.

 1.  

Công an huyện Bến Cầu

Khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu

02763.761705

Thứ 3, 5:

Sáng: 7h00-11h30;

Chiều: 13h30-17h00.

 1.  

Công an huyện Gò Dầu

Khu phố 1, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu

02763.521886

 1.  

Công an huyện Châu Thành

Khu phố 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành

02763.780252

Thứ 2 đến Thứ 6:

Sáng: 7h00-11h30;

Chiều: 13h30-17h00.

Quản lý xuất nhập cảnh

 1.  

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

227 Cách Mạng Tháng 8, khu phố 3, phường 1, thành phố Tây Ninh

 

069.3531257

Thứ 2 đến sáng Thứ 7:

Sáng: 7h00-11h30;

Chiều: 13h30-17h00.

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

 1.  

Phòng Cảnh sát giao thông

Khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh

069.3531200

Thứ 2 đến sáng Thứ 7:

Sáng: 7h00-11h30;

Chiều: 13h30-17h00

 1.  

Công an huyện Hòa Thành

Khu phố 4, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành

02763.841013

Thứ 3, Thứ 5:

Sáng: 7h00-11h30;

Chiều: 13h30-17h00

 1.  

Công an huyện Dương Minh Châu

Khu phố 2, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu

02763.877100

 1.  

Công an huyện Tân Biên

Khu phố 7, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên

02763.744633

 1.  

Công an huyện Tân Châu

Khu phố 4, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu

02763.730234

 1.  

Công an huyện Trảng Bàng

Khu phố Lộc An, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng

02763.883240

 1.  

Công an huyện Bến Cầu

Khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu

02763.761650

 1.  

Công an huyện Gò Dầu

Khu phố 1, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu

02763.853113

 1.  

Công an huyện Châu Thành

Khu phố 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành

02763.780325

Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Liên kết