Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Thanh Hóa

29/03/2021

STT

TÊN CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THỜI GIAN

LÀM VIỆC

Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

 1.  

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Số 01 Đỗ Huy Cư, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa

069.2889.220

02373.754.384

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Làm việc theo giờ hành chính)

 1.  

Công an thành phố Thanh Hóa

01 Trần Phú, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa

069.2889.219

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (Làm việc theo giờ hành chính)

 1.  

Công an thành phố Sầm Sơn

85A đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn

02373.823.030

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Làm việc theo giờ hành chính)

 1.  

Công an thị xã Bỉm Sơn

Công an thị xã Bỉm Sơn; đường Trần Phú, khu phố 4, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn

02373.824.239

 

 1.  

Công an huyện Bá Thước

Phố 1, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước

02373.880.503

 

 1.  

Công an huyện Cẩm Thủy

Số 6, phố Tân An, thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy

02373.525.938

 1.  

Công an huyện Đông Sơn

Khu phố Cao Sơn, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn

02373.820.133

 

 1.  

Công an huyện Hà Trung

Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung

02373.836.403

 

 1.  

Công an huyện Hậu Lộc

Số 26, khu 5, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc

02373.831.003

 

 1.  

Công an huyện Hoằng Hóa

Phố Vinh Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa

02373.865.003

 

 1.  

Công an huyện Lang Chánh

Khu phố Lê Lợi, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh

02373.874.003

 

 1.  

Công an huyện Mường Lát

Khu 3, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát

02378.997.340

 1.  

Công an huyện Nông Cống

Số 582 đường Bà Triệu, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống

02373.839.003

 

 1.  

Công an huyện Nga Sơn

Số 182, tiểu khu Ba Đình 2, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn

02373.872.103

 

 1.  

Công an huyện Ngọc Lặc

Phố Lê Lợi, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc

02373.871.143

 

 1.  

Công an huyện Như Thanh

Số 497, khu phố Vĩnh Long 1, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh

02373.848.003

 

 1.  

Công an huyện Như Xuân

Khu phố 2, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân

02373.878.020

 

 1.  

Công an huyện Quảng Xương

Số 52 Tố Hữu, khu phố 2, thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương

02373.883.003

 

 1.  

Công an huyện Quan Hóa

Khu 2, thị trấn Quan Hóa, huyện Quan Hóa

02373.875.003

 

 1.  

Công an huyện Quan Sơn

Khu 4, thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn

02373.590.003

 

 1.  

Công an huyện Thạch Thành

Khu phố 6, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành

02373.877.003

 

 1.  

Công an huyện Thọ Xuân

Khu 6, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân

02373.833.218

 

 1.  

Công an huyện Thường Xuân

266 Lê Lợi, khu 3, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân

02373.873.003

 

 1.  

Công an huyện Thiệu Hóa

239 Quốc Lộ 45, thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa

02378.821.999

 1.  

Công an thị xã Nghi Sơn

Tiểu khu 5, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn

02373.861.003

 

 1.  

Công an huyện Triệu Sơn

128 phố Giắt, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn

02373.867.103

 

 1.  

Công an huyện Vĩnh Lộc

Khu 3, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc

02373.870.113

 

 1.  

Công an huyện Yên Định

Đường 10/6, khu phố 1, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định

02373.869.203

 

Quản lý xuất nhập cảnh

 1.  

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

25 Cửa Tả, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa

069.2889.282

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (Làm việc theo giờ hành chính)

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

 1.  

Phòng Cảnh sát giao thông

Lô 2 - Lô 3 đường tránh phía bắc Cầu Hạc, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa

069.2889.302 02373.853.085

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Làm việc theo giờ hành chính)

 1.  

Công an thành phố Sầm Sơn

85A đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn

02373.822.711

 1.  

Công an thị xã Bỉm Sơn

Đường Trần Phú, khu phố 4, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn

02373.824.239

 1.  

 

Công an huyện Bá Thước

Phố 1, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước

02373.880.503

 

 1.  

Công an huyện Cẩm Thủy

Số 6, phố Tân An, thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy

02373.525.937

 1.  

Công an huyện Hậu Lộc

Số 26, khu 5, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc

02373.831.003

 

 1.  

Công an huyện Lang Chánh

Khu phố Lê Lợi, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh

02373.874.003

 1.  

Công an huyện Mường Lát

Khu 3, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát

02378.997.340

 1.  

Công an huyện Nga Sơn

Số 182, tiểu khu Ba Đình 2, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn

02373.872.103

 

 1.  

Công an huyện Ngọc Lặc

Phố Lê Lợi, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc

02373.871.143

 

 1.  

Công an huyện Như Thanh

Số 497, khu phố Vĩnh Long 1, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh

02373.848.003

 

 1.  

Công an huyện Như Xuân

Khu phố 2, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân

02373.878.020

 

 1.  

Công an huyện Quan Hóa

Khu 2, thị trấn Quan Hóa, huyện Quan Hóa

02373.875.003

 

 1.  

Công an huyện Quan Sơn

Khu 4, thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn

02373.590.003

 

 1.  

Công an huyện Thạch Thành

Khu phố 6, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành

02373.877.003

 

 1.  

Công an huyện Thọ Xuân

Khu 6, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân

02373.833.218

 

 1.  

Công an huyện Thường Xuân

266 Lê Lợi, khu 3, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân

02373.873.003

 

 1.  

Công an thị xã Nghi Sơn

Tiểu khu 5, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn

02373.861.003

 

 1.  

Công an huyện Vĩnh Lộc

Khu 3, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc

02373.870.113

 

Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Liên kết