Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trà Vinh

05/03/2021

STT

TÊN CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THỜI GIAN

LÀM VIỆC

Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

 1.  

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Số 777, hẻm 16, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, thành phố Trà Vinh

0693.729.209

Thứ 2 đến sáng Thứ 7.

Sáng: 7h - 11h; Chiều: 13h - 17h

 1.  

Công an thành phố Trà Vinh

Số 333D, Nguyễn Minh Thiện, Khóm 1, Phường 7, thành phố Trà Vinh

0693.729.174

 1.  

Công an thị xã Duyên Hải

Khóm 1, Phường 1, thị xã Duyên Hải

0693.728.011

 1.  

Công an huyện Càng Long

Khóm 3, Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long

02943.884.120

 1.  

Công an huyện Cầu Ngang

Ấp Mỹ Cẩm B, xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang

02943.823.113

 1.  

Công an huyện Châu Thành

Số 299, Khóm 2, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành

02943.892.476

 1.  

Công an huyện Cầu Kè

Số 56, Trần Phú, Khóm 4, Thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè

02943.813.089

 1.  

Công an huyện Duyên Hải

Khóm 1, Phường 1, Thị xã Duyên Hải

0693.728.108

 1.  

Công an huyện Tiểu Cần

Số 17, Quốc lộ 60, Khóm 2, Thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần

02943.614.088

 1.  

Công an huyện Trà Cú

Khóm 4, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú

02943.845.654

Quản lý xuất nhập cảnh

 1.  

Đội Quản lý xuất cảnh - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

Số 777, hẻm 16, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, thành phố Trà Vinh

0693.729.243

Thứ 2 đến sáng Thứ 7.

Sáng: 7h - 11h; Chiều: 13h - 17h

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

 1.  

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ

Khóm 6, Phường 8, thành phố Trà Vinh

02943.681.739

Thứ 2 đến sáng Thứ 7.

Sáng: 7h - 11h; Chiều: 13h - 17h.

 1.  

Công an thị xã Duyên Hải

Khóm 1, Phường 1, thị xã Duyên Hải

0693.728.010

 1.  

Công an huyện Càng Long

 

Khóm 3, Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long

02943.884.023

 1.  

Công an huyện Cầu Ngang

 

Ấp Mỹ Cẩm B, xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang

02943.725.235

 1.  

Công an huyện Cầu Kè

 

Số 56, Trần Phú, Khóm 4, Thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè

02943.813.279

 1.  

Công an huyện Duyên Hải

 

Khóm 1, Phường 1, Thị xã Duyên Hải

0693.728.168

 1.  

Công an huyện Tiểu Cần

 

Số 17, Quốc lộ 60, Khóm 2, Thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần

02943.614.200

 1.  

Công an huyện Trà Cú

 

Khóm 4, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú

02943.555.399

Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Liên kết