Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bà Rịa - Vũng Tàu

23/02/2021

STT

Tên cơ quan

Địa chỉ

Số điện thoại

Thời gian

làm việc

Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

 1.  

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

15 Trường Chinh, phường Phước Trung, TP Bà Rịa

0693.545233

02543.856629

0693.545234

Sáng: 7h30 - 11h30

(Thứ 2 đến Thứ 6)

Chiều: 13h30 - 17h30

(Thứ 2 đến Thứ 5)

 1.  

Công an thành phố Vũng Tàu

02 Thống Nhất, phường 1, TP Vũng Tàu

02543.845407

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 17h30

(Thứ 2 đến Thứ 6)

 1.  

Công an thành phố Bà Rịa

02 Điện Biên Phủ, phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa

02543.711859

 1.  

Công an thị xã Phú Mỹ

Đường 81, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ

02543.893456

 1.  

Công an huyện Châu Đức

70 Trần Hưng Đạo, khu phố 3, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức

02543.882448

 1.  

Công an huyện Long Điền

Số 99, khu phố Long Sơn, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền

02543.652965

02543.651621

 1.  

Công an huyện Đất Đỏ

khu phố Thanh Bình, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ

02543.688208

 1.  

Công an huyện Xuyên Mộc

284 Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

02543.874400

 1.  

Công an huyện Côn Đảo

Số 14, Nguyễn Huệ, huyện Côn Đảo

02543.630355

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 17h30

Thứ 3, Thứ 5 hàng tuần

Quản lý xuất nhập cảnh

 1.  

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

15 Trường Chinh, phường Phước Trung, TP Bà Rịa

0693.545424

0693.545182

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 17h30

(Thứ 2 đến Thứ 6)

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ

 1.  

Phòng Cảnh sát giao thông

189 Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP Bà Rịa

0693.545771

0693.545775

 

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 17h30

(Thứ 2 đến Thứ 6)

 1.  

Công an thành phố Vũng Tàu

02 Thống Nhất, phường 1, TP Vũng Tàu

02543845410

 1.  

Công an thị xã Phú Mỹ

Đường 81, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ

02543.876230

 1.  

Công an huyện Châu Đức

07 Trần Phú, khu phố 1, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức

02543.881677

 1.  

Công an huyện Long Điền

Số 99, khu phố Long Sơn, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền

02543.651620

02543.652868

 1.  

 Công an huyện Đất Đỏ

khu phố Thanh Bình, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ

02543.688115

 1.  

 Công an huyện Xuyên Mộc

284 Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

02543.874286

 1.  

Công an huyện Côn Đảo

Số 14, Nguyễn Huệ, huyện Côn Đảo

 

02543.630355

 1.  

 Công an huyện Đất Đỏ

khu phố Thanh Bình, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ

02543.688115

 1.  

 Công an huyện Xuyên Mộc

284 Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

02543.874286

 1.  

Công an huyện Côn Đảo

Số 14, Nguyễn Huệ,  huyện Côn Đảo

 

02543.630355

Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Liên kết