Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Đắk Nông

05/03/2021

STT

TÊN CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THỜI GIAN

LÀM VIỆC

Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

 1.  

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Tổ dân phố 2, phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa

02613.543.438

Từ Thứ 2 đến Thứ 7

 1.  

 Công an thị xã Gia Nghĩa

Tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa

02616.287.505

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hằng tuần

 1.  

Công an huyện Đắk Mil

Tổ dân phố 7, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil

02613.916.868

 1.  

Công an huyện Đắk Song

Tổ dân phố 3, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song

02613.710.768

 1.  

Công an huyện Đắk R’lấp

Tổ dân phố 3, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp

02613.648.116

Từ Thứ 5,6,7 hằng tuần

 1.  

Công an huyện Đắk Glong

Thôn 2, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong

02613.540.058

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hằng tuần

 1.  

Công an huyện Tuy Đức

Thôn 2, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức

02613.646.696

 1.  

Công an huyện Krông Nô

Tổ dân phố 2, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô

02613.705.147

Từ Thứ 3,5,7  hằng tuần

 1.  

Công an huyện Cư Jut

Bon U2, thị trấn Eatling, huyện Cư Jut

02613.882.233

Từ Thứ 2,3 hằng tuần

Quản lý xuất nhập cảnh

 1.  

Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh

Tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa

02613.551.818

Từ Thứ 2 đến Thứ 7

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

 1.  

Phòng Cảnh sát giao thông

Tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa

02613.544.999

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hằng tuần

 1.  

Công an thị xã Gia Nghĩa

Tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa

02616.287.507

 1.  

Công an huyện Đắk Mil

Tổ dân phố 7,thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil

02613.741.768

 1.  

Công an huyện Đắk Song

Tổ dân phố 3, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song

02613.710.606

 1.  

Công an huyện Đắk R’lấp

Tổ dân phố 3, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp

02613.648.116

 1.  

Công an huyện Đắk Glong

Thôn 2, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong

02613.540.489

 1.  

Công an huyện Tuy Đức

Thôn 2, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Dức

02613.646.880

 1.  

Công an huyện Krông Nô

Tổ dân phố 2, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô

02613.583.145

 1.  

Công an huyện Cư Jut

Bon U2, thị trấn Eatling, huyện Cư Jut

02613.882.233

Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Liên kết