Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Điện Biên

05/03/2021

STT

Tên cơ quan

Địa chỉ

Số điện thoại

Thời gian

làm việc

Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

 1.  

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

Số 312, Phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ

069.2489.209 069.2489.216

Từ Thứ 2 đến Thứ 7

Sáng: từ 7h đến 11h,

Chiều: từ 13h30 đến 17h

 1.  

Công an thành phố Điện Biên Phủ

Tổ 6, Phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ

0215.3827.019

0215.3826.961

 1.  

Công an thị xã Mường Lay

Tổ 3, Phường Na Lay, thị xã Mường Lay

0215.3852.281

0215.3852.486

 1.  

Công an huyện Điện Biên

Bản Pú Tửu, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên

0215.3925.163

0215.3925.113

 1.  

Công an huyện Điện Biên Đông

Tổ 10, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông

0215.3891.217

 1.  

Công an huyện Mường Ảng

Số 83, Tổ 4, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng

0215.3856.251

0215.3865.109

 1.  

Công an huyện Tuần Giáo

Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo

0215.862.643

0215.3862.348

 1.  

 Công an huyện Tủa Chùa

Phố Thống Nhất, thị trấn huyện Tủa Chùa

 

0215.3854.229

 1.  

 Công an huyện Mường Chà

Tổ 3, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà

0215.3843.569

0215.3842.569

 1.  

Công an huyện Mường Nhé

Tổ 1, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé

0125.3740.123

 1.  

 Công an huyện Nậm Pồ

Trung tâm huyện Nậm Pồ

0215.3745.000

0215.3745.113

Quản lý xuất nhập cảnh

12.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

Tổ 16, Phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ

0215.3827.240 0215.3839.268

Từ Thứ 2 đến Thứ 7

Sáng: từ 7h đến 11h,

Chiều: từ 13h30 đến 17h

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

 1.  

Phòng Cảnh sát giao thông

Tổ 3, Phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ

0215.3927.989

0215.3839.268

Từ Thứ 2 đến Thứ 7

Sáng: từ 7h đến 11h,

Chiều: từ 13h30 đến 17h

 1.  

Công an huyện Tuần Giáo

Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo

0215.863.027

0215.3862.348

 1.  

Công an thị xã Mường Lay

Tổ 3, Phường Na Lay, thị xã Mường Lay

0215.3852.568

0215.3852.486

 1.  

Công an huyện Mường Nhé

Tổ 1, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé

0215.3740.399

 0125.3740.123

Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Liên kết