Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Nghệ An

25/03/2021

STT

TÊN CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THỜI GIAN

LÀM VIỆC

Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

 1.  

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Đường Lê Hồng Phong, phường Trường Thi, TP Vinh

069.2906412

Sáng: 7h00’-11h30’

Chiều: 13h30’-17h00’

(từ thứ 2 đến thứ 7 hàng  tuần)

 1.  

Công an thành Phố Vinh

Số 65, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lê Mao, TP Vinh

069.2900112, 02383.844.533

 1.  

Công an thị xã Cửa Lò

Khối 3, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò

02383.955.600

 1.  

Công an huyện Hưng Nguyên

Khối 7, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên

02383.821.126

 1.  

Công an huyện Nam Đàn

Số 1, Khối Quang Trung, thị trấn  Nam Đàn, huyện Nam Đàn

02383.822.176

 1.  

Công an huyện Nghi Lộc

Khối 7, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc

02383.861.132

 1.  

Công an huyện Diễn Châu

Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu

02383.862.313

 1.  

Công an huyện Quỳnh Lưu

Khối 1, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu

02383.864.210

 1.  

Công an thị xã Hoàng Mai

Khối Sỹ Tân, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai

02383.666.113

 1.  

Công an huyện Tân Kỳ

Khối 7, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ

02383.882.120

 1.  

Công an huyện Nghĩa Đàn

Khối Tân Hồng, thị trấn Nghĩa Đàn

02383.810.667

 1.  

Công an thị xã Thái Hoà

Số 150, đường Trần Quốc Hoàn, phường Hoà Hiếu, thị xã Thái Hoà

069.2902912, 02383.881.426

 1.  

Công an huyện Tương Dương

Khối Hoà Tây, thị trấn Hoà Bình, huyện Tương  Dương

069.2903912, 02383.874.148

 1.  

Công an huyện Con Cuông

Khối 1, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông

069.2903812, 02383.873.112

 1.  

Công an huyện Anh Sơn

Khối 5, thị trấn Anh Sơn

02383.872.160

 1.  

Công an huyện Kỳ Sơn

Khối 5, thị trấn Mường Xén

069.2904012, 0692904012

 1.  

Công an huyện Quế Phong

Khối 3, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong

069.2903312, 02383.885.183

 1.  

Công an huyện Đô Lương

Khối 4, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương

02383.871.113

 1.  

Công an huyện Quỳ Châu

Khối 2A, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu

02383.884.113

 1.  

Công an huyện Thanh Chương

Khối 10, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương

069.2900912, 02383.823.174

 1.  

Công an huyện Yên Thành

Khối 3, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành

069.2903412, 02383.863.132

 1.  

Công an huyện Quỳ Hợp

Khối 10, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp

069.2903112, 02383.883.117

Quản lý xuất nhập cảnh

 1.  

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

Số 89, đường Trần Quang Diệu, phường Trường Thi, thành phố Vinh

0692907206

Sáng: 7h00’-11h30’

Chiều: 13h30’-17h00’

(từ thứ 2 đến thứ 7 hàng  tuần)

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

 1.  

Phòng Cảnh sát giao thông

Số 108, đường Hoàng Phan Thái, xã Nghi Phú, TP Vinh

02383.586.899

Sáng: 7h00’-11h30’

Chiều: 13h30’-17h00’

(từ thứ 2 đến thứ 7 hàng  tuần)

 1.  

Công an thành Phố Vinh

Số 3, ngõ 11, đường Đặng  Nguyên  Cẩn, khối Phúc Lộc, TP Vinh

02383.585.666

 1.  

Công an thị xã Cửa Lò

Khối 3, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò

02383.955.600

 1.  

Công an huyện Hưng Nguyên

Khối 7, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên

02383.821.126

 1.  

Công an huyện Nam Đàn

Số 1, Khối Quang Trung, thị trấn  Nam Đàn, huyện Nam Đàn

02383.822.176

 1.  

Công an huyện Nghi Lộc

Khối 7, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc

02383.861.132

 1.  

Công an huyện Diễn Châu

Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu

02383.862.313

 1.  

Công an huyện Quỳnh Lưu

Khối 1, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu

02383.864.210

 1.  

Công an thị xã Hoàng Mai

Khối Sỹ Tân, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai

02383.666.113

 1.  

Công an huyện Tân Kỳ

Khối 7, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ

02383.882.120

 1.  

Công an huyện Nghĩa Đàn

Khối Tân Hồng, thị trấn Nghĩa Đàn

02383.810.667

 1.  

Công an thị xã Thái Hoà

Số 150, đường Trần Quốc Hoàn, phường Hoà Hiếu, thị xã Thái Hoà

069.2902912, 02383.881.426

 1.  

Công an huyện Tương Dương

Khối Hoà Tây, thị trấn Hoà Bình, huyện Tương  Dương

069.2903912, 02383.874.148

 1.  

Công an huyện Con Cuông

Khối 1, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông

069.2903812, 02383.873.112

 1.  

Công an huyện Anh Sơn

Khối 5, thị trấn Anh Sơn

02383.872.160

 1.  

Công an huyện Kỳ Sơn

Khối 5, thị trấn Mường Xén

069.2904012

 1.  

Công an huyện Quế Phong

Khối 3, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong

069.2903312, 02383.885.183

 1.  

Công an huyện Đô Lương

Khối 4, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương

02383.871.113

 1.  

Công an huyện Quỳ Châu

Khối 2A, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu

02383.884.113

 1.  

Công an huyện Thanh Chương

Khối 10, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương

069.2900912, 02383.823.174

 1.  

Công an huyện Yên Thành

Khối 3, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành

069.2903412, 02383.863.132

 1.  

Công an huyện Quỳ Hợp

Khối 10, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp

069.2903112, 02383.883.117

Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Liên kết