Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Quảng Bình

26/03/2021

STT

TÊN CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THỜI GIAN

LÀM VIỆC

Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

 1.  

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Số 02 Tố Hữu, TP Đồng Hới

069.4100.339

Trong giờ hành chính từ Thứ 2 đến Sáng Thứ 7

 

 

 1.  

Công an TP Đồng Hới

Số 01 Nguyễn Trãi, TP Đồng Hới

 

0232.3822.142

 1.  

Công an huyện Quảng Ninh

Tiểu khu 6, thị trấn Quán Hầu, huyện Quảng Ninh

0232.3872.032

 1.  

Công an huyện Lệ Thủy

 

43 Dương Văn An, tổ dân phố Phong Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy

0232.3882.559

 1.  

Công an huyện Bố Trạch

370 Hùng Vương, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch

0232.3610.525

 1.  

Công an huyện Quảng Trạch

Thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch

0232.3512.306

 1.  

Công an thị xã Ba Đồn

Tổ dân phố Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn

 0232.3513.388

 1.  

Công an huyện Tuyên Hóa

Tiểu khu 1, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa

 

0232.3684.030

Công an huyện Minh Hóa

Thôn Yên Thắng, xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa

0232.3572.846

Quản lý xuất nhập cảnh

 1.  

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

Số 90 Trần Hưng Đạo, TP Đồng Hới

0232.3827.648

Giờ hành chính từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7.

 

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

 1.  

Phòng Cảnh sát giao thông

Số 577 Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới

0232.3822.188

Giờ hành chính từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7

 1.  

Công an Thành phố Đồng Hới

Số 01 Nguyễn Trãi, TP Đồng Hới

0232.3822.142

 1.  

Công an huyện Quảng Ninh

Tiểu khu 6 Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh

0232.3872.032

 1.  

Công an huyện Lệ Thủy

43 Dương Văn An, Tổ dân phố Phong Giang, Thị trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thủy

0232.3882.559

 1.  

Công an huyện Bố Trạch

370 Hùng Vương, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch

0232.3610.525

 1.  

Công an huyện Quảng Trạch

Thôn Pháp Kệ, Xã Quảng Phương, Huyện Quảng Trạch

0232.3512.306

 1.  

Công an thị xã Ba Đồn

Tổ dân phố Thọ Đơn, Phường Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn

0232.3513.388

 1.  

Công an huyện Tuyên Hóa

Tiểu khu 1, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hóa

0232.3684.030

 1.  

Công an huyện Minh Hóa

Thôn Yên Thắng, Xã Yên Hóa, Huyện Minh Hóa

0232.3572.846

Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Liên kết