Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Phú Yên

26/03/2021

STT

TÊN CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THỜI GIAN

LÀM VIỆC

Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

 1.  

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Số 04 Nguyễn Huệ, phường 2, TP Tuy Hòa

069.4362257

Giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6

 1.  

Công an thành phố Tuy Hòa

Số 233 Nguyễn Tất Thành, phường 8, TP Tuy Hòa

0257.3810007

 1.  

Công an thị xã Sông Cầu

Số 01 Nguyễn Viết Xuân, khu phố Long Hải, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu

0257.3876136

 1.  

Công an huyện Đông Hòa

Khu phố 4, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa

0257.3532018

 1.  

Công an huyện Đồng Xuân

Số 176 Trần Hưng Đạo, khu phố Long Châu, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân

0257.3872189

 1.  

Công an huyện Phú Hòa

Khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa

0257.3886409

 1.  

Công an huyện Sông Hinh

Số 48 Trần Phú, khu phố 5, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh

0257.3858691

 1.  

Công an huyện Sơn Hòa

Số 43 Trần Hưng Đạo, khu phố Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa

0257.3861218

 1.  

Công an huyện Tây Hòa

Khu phố Mỹ Lệ Đông, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa

0257.3578850

 1.  

Công an huyện Tuy An

Số 316 Quốc lộ 1A, khu phố Chí Thạnh, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An

0257.3865306

Quản lý xuất nhập cảnh

 1.  

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

Số 248 Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Tuy Hòa

0257.3822101

Giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

 1.  

Phòng Cảnh sát giao thông

Km03 Quốc lộ 25, thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa

0257.3849911

Giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6

 1.  

Công an thành phố Tuy Hòa

Số 233 Nguyễn Tất Thành, phường 8, TP Tuy Hòa

0257.3810007

 1.  

Công an thị xã Sông Cầu

Số 01 Nguyễn Viết Xuân, khu phố Long Hải, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu

0257.3876136

 1.  

Công an huyện Đông Hòa

Khu phố 4, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa

0257.3532018

 1.  

Công an huyện Đồng Xuân

Số 176 Trần Hưng Đạo, khu phố Long Châu, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân

0257.3872189

 1.  

Công an huyện Phú Hòa

Khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa

0257.3886409

 1.  

Công an huyện Sông Hinh

Số 48 Trần Phú, khu phố 5, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh

0257.3858691

 1.  

Công an huyện Sơn Hòa

Số 43 Trần Hưng Đạo, khu phố Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa

0257.3861218

 1.  

Công an huyện Tây Hòa

Khu phố Mỹ Lệ Đông, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa

0257.3578850

 1.  

Công an huyện Tuy An

Số 316 Quốc lộ 1A, khu phố Chí Thạnh, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An

0257.3865306

Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Liên kết