Điểm tựa bình yên của mỗi người dân tỉnh Vĩnh Phúc

27/02/2024
Tỉnh Vĩnh Phúc có 41 dân tộc anh em cùng sinh sống, gồm: dân tộc Kinh và 40 dân tộc thiểu số. Số lượng người dân tộc thiểu số của tỉnh là 55.383 người (chiếm khoảng 4,8% dân số toàn tỉnh), chủ yếu là các dân tộc: Sán Dìu, Dao, Cao Lan, Tày, Mường, Nùng… Các dân tộc thiểu số sống đan xen, rải rác ở địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh.

Từ khi triển khai thực hiện Đề án của Bộ Công an về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã phát huy vai trò nồng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, đã chủ động nắm tình hình địa bàn, nắm hộ, nắm người, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Chính sự gần gũi, gắn bó mật thiết đó đã tạo được niềm tin và sự yêu mến, hỗ trợ giúp đỡ của nhân dân trong việc triển khai nhiều biện pháp công tác công an, qua đó tình hình trật tự tại địa bàn cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thực hiện “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với nhân dân, thời gian qua, Công an xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã bám sát thôn bản để tăng cường tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho người dân, góp phần đem lại sự bình yên cho mỗi thôn bản.
Thực hiện “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với nhân dân, thời gian qua, Công an xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã bám sát thôn bản để tăng cường tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho người dân, góp phần đem lại sự bình yên cho mỗi thôn bản.
Tuyên truyền pháp luật về an ninh, trật tự cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc.
Tuyên truyền pháp luật về an ninh, trật tự cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc.
Tuyên truyền cho đồng bào dân tộc cảnh giác phòng ngừa các thông tin xấu, độc trên không gian mạng.
Tuyên truyền cho đồng bào dân tộc cảnh giác phòng ngừa các thông tin xấu, độc trên không gian mạng.
Công an xã đến thăm bà con dân bản.
Công an xã đến thăm bà con dân bản.
Nữ Công an xã dạy bé học con chữ.
Nữ Công an xã dạy bé học con chữ.
Công an cơ sở làm thủ tục cấp Căn cước công dân cho người dân.
Công an cơ sở làm thủ tục cấp Căn cước công dân cho người dân.
Nhờ việc triển khai xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, chất lượng, hiệu quả  công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở được nâng lên rõ rệt.
Nhờ việc triển khai xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở được nâng lên rõ rệt.
Lan Hương - Nguyễn Ngọc
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website